โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N)

เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย ออนไลน์ ตัวต่อตัวกับครูเจ้าของภาษา
C.E.N ผู้เชี่ยวชาญคอร์สเรียนภาษาออนไลน์

ด้วยประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษานานาชาติ กว่า 20ปี โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N)
ได้สั่งสมประสบการณ์การสอนภาษานานาชาติ สำหรับผู้เรียนที่มีวัตถุประสงค์หลากหลาย และคอนเน็คชั่นกับครูเจ้าของภาษามาตรฐานสากลทั่วโลก
เรามีความเชี่ยวชาญสูงให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่นๆ ทั้งในรูปแบบเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนแบบตัวต่อตัว
และสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบความต้องการทุกรูปแบบ การจัดอบรมภาษาสำหรับองค์กรเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับพนักงาน
และคอร์สเรียนภาษาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากล่าสุดคือ
คอร์สเรียนภาษาออนไลน์ ทั้งแบบตัวต่อตัวและเรียนรูปแบบกลุ่ม โดย C.E.N.
สามารถออกแบบดีไซน์คอร์สเรียนภาษาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่ได้รับการรับรอง
และมีใบอนุญาตการสอนภาษาทั่วโลก เรียนภาษาเมื่อไหร่ก็ได้ เรียนที่ไหนก็ได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

บริการของโรงเรียนสอนภาษา C.E.N

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) ให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษานานาชาติ ทั้งในสถานที่
และยังมีบริการคอร์สเรียนภาษาออนไลน์ ทั้งแบบกลุ่ม และแบบเรียนตัวต่อตัว ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากอิสรภาพในการเรียนในเนื้อหาวันเวลาสถานที่ที่เลือกได้เองแล้ว
คอร์สเรียนภาษาออนไลน์ยังได้รับการออกแบบให้ตอบโจทก์ด้านการเรียนภาษาของแต่ละบุคคลด้วย
นอกจากนั้น C.E.N ยังรับจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและจีนให้พนักงานในองค์กร
จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาภายในโรงเรียน รวมไปถึงทริปเรียนภาษาในต่างประเทศสำหรับโรงเรียนอีกด้วย

 

 

<p

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

ครูในทุกระดับ

ทางสถาบัน C.E.N. เป็นผู้เชี่ยวชาญในการค้นหาครู ESL ที่ดีและมีคุณภาพ การหาครูเพิ่มเติมเต็มตำแหน่งที่มีอยู้อาจทำให้คุณปวดหัว
ทางสถาบัน C.E.N. มีประสบการณ์มากมายในการค้นหาสัมภาษณ์ตรวจสอบและแต้งตั้งครู ESL ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโรงเรียนทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล นอกจากนี้ทางสถาบัน C.E.N. ยังจัดหาครูทุกระดับในระบบโรงเรียนไทยเพียงแจ้งให้ทาง
สถาบัน C.E.N. ทราบว่าคุณต้องการอะไรและคุณจะได้รับสิ่งนั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน