คอร์สเรียนภาษาไทย Click English Networks (C.E.N)

หลักสูตรเรียนภาษาไทย ออนไลน์ สำหรับชาวต่างชาติ

C.E.N ผู้เชี่ยวชาญคอร์สเรียนภาษาออนไลน์

โรงเรียนสอนภาษาไทย Click English Networks (C.E.N) ให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยเปิดหลักเรียนภาษาไทยออนไลน์ learn thai online มากมายไม่ว่าจะเป็น online thai language course ตัวต่อตัว เช่น Thai Language Course for foreigners - Beginner Level Intermediate Level และ Advanced Level โดยหลักสูตรเรียนภาษาไทย ออนไลน์ นั้นนักเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังช่วยดูแลจัดทำวีซ่าการศึกษาให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ เพื่อให้น.ร.ชาวต่างชาติสามารถเรียนภาษาไทยได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

โรงเรียนสอนภาษา


คอร์สเรียนภาษาไทย (Thai Language Course) หลักสูตรที่เปิดสอน

  • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับต้น ( Thai Language Course for foreigners - Beginner Level) 200 ชั่วโมง
  • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับกลาง ( Thai Language Course for foreigners - Intermediate Level) 200 ชั่วโมง
  • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับสูง ( Thai Language Course for foreigners - Advanced Level) 200 ชั่วโมง

การเรียนการสอน online thai language course

ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาไทย และฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ฝึกการสนทนาในโอกาสที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ และเรียนรู้วิธีการเขียน ภาษาไทย และการอ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้อย่างถูกต้อง

จบหลักสูตรโรงเรียนสอนภาษา C.E.N

มีประกาศนียบัตรรับรอง และสามารถโทรศัพท์ หรืออีเมล์มาถามได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถเรียนซ้ำได้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

Course

Promotion / Price

Thai language course for foreigners taught by well -qualified Thai Teacher Course 120 Hrs.

25,000 Baht + Visa Education

Beginner
Part 1
Part 2
Part 3

Mon, Tue,Wed, Thu - 09:00 - 11:00
Fri, Sat - 09:00 - 11:00
Tue, Thu - 13:00 - 15:00

Intermediate Part 1

Mon , Thu - 13:00 - 15:00

Advanced Part 1

Fri, Sat - 15:00 - 17:00