คอร์สเรียนภาษาจีน โดย Click English Networks (C.E.N)

หลักสูตรเรียนภาษาจีน ออนไลน์ หรือ เรียนในห้อง
เรียนเป็นกลุ่ม หรือเรียนตัวต่อตัว กับครูเจ้าของภาษา

C.E.N ผู้เชี่ยวชาญคอร์สเรียนภาษาออนไลน์

โรงเรียนสอนภาษาจีน Click English Networks (C.E.N) ให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยเปิดหลักเรียนภาษาจีนออนไลน์ และ ตัวต่อตัวมากมายไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนภาษาจีน เรียนภาษาจีนออนไลน์ และ ตัวต่อตัว เช่น หลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบ HSK หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีนกวางตุ้ง หลักสูตรปริญญาตรี – โท – เอก โดยหลักสูตรเรียนภาษาจีน ออนไลน์ นั้นเรียนจะได้เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อให้ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างถูกต้องตามหลัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

โรงเรียนสอนภาษา

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) ยังเปิด หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาจีนระยะสั้น 1-3 เดือน หลักสูตร คอร์สเรียนภาษาจีน หลักสูตรปริญญาตรี – โท – เอก หลักสูตรภาษาจีนกวางตุ้ง หลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบ HSK พร้อมเปิดหลักสูตรเรียนภาษาจีนออนไลน์ และตัวต่อตัวโดยอาจารย์และทีมผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านภาษาคอยดูแล เพิ่มโอกาสเติบโตในการทำงาน
ด้วยคอร์สเรียนภาษาจีนรูปแบบใหม่ที่สามารถจัดเวลาเรียนเองได้ สอนโดยครูต่างชาติพร้อมลดจุดด้อย เสริมจุดแข็งในภาษาจีนทำให้คุณพัฒนาขึ้นภายใน 3 – 6 เดือน สามารถพูดคุยภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 

คอร์สเรียนภาษาจีนที่เปิดสอน

คอร์สเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ทุกระดับ)

  • คอร์สเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Level 1-4 ระดับต้นเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยจะเน้นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับครูเจ้าของภาษา พร้อมทั้งฝึกประสมคำพยัญชนะ สระ และฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ฝึกสนทนาโต้ตอบ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

  • คอร์สเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Level 5-8 ระดับกลาง แนะนำคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ยากและซ้ำซ้อน ฝึกสนทนาตอบโต้ และฝึกภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

  • คอร์สเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Level 9-12 ระดับสูง แนะนำศัพท์ สนทนาตอบโต้ ภาษาจีนธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ

ภาพการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

คอร์เรียนภาษาจีนหลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ระเบียบการเรียนภาษาจีน ออนไลน์ และในห้อง

ประเมินผลก่อนเข้าเรียน เพื่อจัดแบ่งระดับทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

ระหว่างเรียนเรียนภาษาจีน ออนไลน์ และในห้อง

สื่อการสอนที่เป็นระบบพยัญชนะ สระ คำศัพท์ และไวยากรณ์ จากประเทศจีน โดยเหล่าซือแนะนำ Pinyin การอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง และชัดเจน เมื่อนักเรียนสามารถอ่าน และเขียน Pinyin ได้แล้ว จะแนะนำคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเรียนรู้การอ่านออกเสียง และแต่งประโยค สามารถนำคำศัพท์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน-สูง เสริมสร้างความมั่นใจการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

บริการเสริมพิเศษ

  • Private Home Teaching – บริการสอนการบ้านเพื่อเพิ่มเกรด
  • Translation Express – บริการแปลเอกสาร โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • Counseling For Studying Abroad – บริการให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศ
  • English Teachers Recruitment – บริการจัดหาอาจารย์ฝรั่งให้กับโรงเรียน
  • English Camp – บริการจัดแคมป์สอนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ

จบหลักสูตรจากโรงเรียนสอนภาษา C.E.N

มีประกาศนียบัตรรับรอง และสามารถโทรศัพท์ หรืออีเมล์มาถามได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถเรียนซ้ำได้

 

ทำไมถึงควร เรียนภาษาจีนออนไลน์ตัวต่อตัว


คอร์สภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนภาษาจีน ที่สอน

โปรโมชั่น / ราคา

คอร์สเรียนภาษาออนไลน์สำหรับเด็ก

เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว 20 ชั่วโมง เพียง 8000 บาท

คอร์สเรียนภาษาออนไลน์สำหรับผู้ใหญ่

เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว 20 ชั่วโมง เพียง 9900 บาท

คอร์สเรียนตัวต่อตัว คอร์สติวเข้ม
IELTS,TOEFL,TOEIC

ปกติชมละ 1000 เหลือเพียง 800 (20 ชั่วโมงขึ้นไป)

คอร์สเรียนตัวต่อตัว คอร์สติวเข้ม GED,IGCSE,SAT

ปกติชมละ 1000 เหลือเพียง 900 (20 ชั่วโมงขึ้นไป)

คอร์สเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว คอร์สติวเข้ม HSK

เรียนเดี่ยว ตัวต่อตัว 20 ชั่วโมง เพียง 9900 บาท

สอนโดยอาจาย์ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

คอร์สกลุ่มภาษาอังกฤษเรียนวันเสาร์ ภาคเช้า และ ภาคบ่าย

คอร์สภาคเช้า สำหรับระดับผู้เริ่มเรียน และระดับเบื้องต้น (9.00-12.00)

คอร์สภาคบ่าย ส าหรับระดับกลาง และระดับสูง (13.00-17.00)

คอร์สละ 42 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 200

= 8,400

สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

(ประเทศอังกฤษ แคนาดาอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้)

คอร์สกลุ่มภาษาอังกฤษเรียนวันเสาร์ ภาคเช้า และ ภาคบ่าย

คอร์สภาคเช้า สำหรับระดับผู้เริ่มเรียน และระดับเบื้องต้น (9.00-12.00)

คอร์สละ 42 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 = 16,800