การจัดอบรมภายในองค์กร

จัดอบรมภายในองค์กรโดย Click English Networks (C.E.N)

บริการจัดอบภาษาอังกฤษ ภาษาจีนให้กับองค์กร

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) ให้บริการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับองค์กรและบริษัทต่างๆทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนให้กับพนักงาน และระดับผู้บริหารในองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับพนักงาน พร้อมรับสู่ประชาคมอาเซียน โดยทาง C.E.N. ได้จัดคอร์สมาตรฐานดังต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร English Courses: 

 • General Business English Course for Elementary Level - 30 hours
 • General Business English Course for Pre-Intermediate Level - 30 hours
 • General Business English Course for Intermediate Level -30 hours
 • General Business English Course for Upper Intermediate Level - 30 hours
 • General Business English Course for Advanced Level - 30 hours
 • Intensive Business English for writing and presentation (Prerequisite: Intermediate Level) – 30 hours
 • Intensive Business English for writing (Prerequisite: Intermediate Level) – 30 hours
 • Intensive Business English for presentation (Prerequisite: Intermediate Level) – 30 hours
 • Intensive Business English for oral communications - 30 hours
 • Intensive Business English for executives - 30 hours
 • Customized Business English Courses - 30 hours
 • Intensive TOEIC - 60 hours
 • Intensive IELTS - 60 hours
 • Intensive TOEFL - 60 hours

คอร์สเรียนภาษาจีนหลักสูตร Chinese Course:

 • General Chinese Course for Elementary Level - 30 hours
 • General Chinese Course for Pre-Intermediate Level - 30 hours
 • Intensive Business Chinese Course for business (Prerequisite: Elementary Level) - 30 hours
 • Customized Business Chinese Course - 30 hours

รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าบริษัท และองค์กรของ C.E.N.

 • Good Year Company Limited เป็นล่ามภาษาจีนให้กับรัฐบาลจีนที่มา ตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานยาง
 • M.B.J. Enterprise Company Limited สอนภาษาอังกฤษบทสนทนาเชิงธุรกิจให้กับพนักงาน ( 8-10 คน)
 • Computer Knitting Machine Service Center Ltd สอนภาษาจีนบทสนทนาพื้นฐาน (พนักงาน 8-10 คน)
 • Agel Enterprise Company Limited สอนภาษาอังกฤษ ระดับ Business Conversation
 • S.C. Tutor สอนภาษาอังกฤษ ระดับ Business Conversation
 • Good Team Company Limited สอนภาษาอังกฤษ ระดับสูง ให้กับผู้บริหารระดับสูง
 • Krungthai Electrics Company Limited สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร สำหรับผู้บริหาร
 • CPF บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และอาหาร สอนภาษาจีน หลักสูตรพื้นฐาน1 และ หลักสูตรพื้นฐาน 2 ให้กับพนักงาน CP ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 • ธ.ออมสินแห่งประเทศไทย จัด Workshop ให้กับพนักงานได้ฝีกพูดภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาในหัวข้อทั่วไป โดยเน้นเหตุการณ์เทศกาล คริสมาสต์ ช่วงใหม่ และการเฉลิมฉลอง การแลกเปลี่ยนของขวัญ ฯลฯ
 • Ablaze Star Company Limitedจัดอบรมภาษาอังกฤษระดับ ให้พนักงาน บัญชี การขาย และผู้บริหาร