ราคาโปรโมชั่น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ออนไลน์และตัวต่อตัว โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

โปรโมชั่น คอร์สเรียนภาษอังกฤษออนไลน์ สำหรับ เดือน กันยายน 2565

สมัครเรียนคลาสวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนแบบกลุ่ม 5 ชั่วโมง แถมฟรี 5 ชั่วโมง
เพียง 2,500 บาท รวมกับค่าหนังสืออีก 300 บาทรวมเป็น 2,800 บาท

คลาสนี้สำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี
รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สกลุ่มมีดังนี้

General English Course ฝึกทักษะ 4 ทักษะเด่นๆ

การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน