ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N)

เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย ออนไลน์ ตัวต่อตัวกับครูเจ้าของภาษา

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) ได้มีการให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษานานาชาติ ทั้งในและนอกสถานที่ และรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ เด็กๆได้มีการทำกิจกรรมต่างๆพร้อมแทรกการเรียนภาษาจีน ภาษาอังกฤษแนวใหม่รวมทั้งได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆภายในสวนสนุก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

ทางโรงเรียนสอนภาษาซีอีเอ็นได้มีการจัดเด็กนักเรียนไปทำกิจกรรมนอกสถานที่
เด็กๆได้มีการทำกิจกรรมต่างๆรวมทั้งได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆภายในสวนสนุกด้วย


บทความ