หลักสูตรพิเศษอื่นๆ

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N)

หลักสูตรพิเศษ ออนไลน์ หรือ เรียนในห้อง เรียนเป็นกลุ่ม หรือเรียนตัวต่อตัว กับครูเจ้าของภาษา 

C.E.N ผู้เชี่ยวชาญคอร์สเรียนภาษาออนไลน์

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) ให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษไทย แบบออนไลน์ และตัวต่อตัวแล้ว เรายังมีบริการสอนภาษหลักสูตรพิเศษ โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรงเพื่อให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

โรงเรียนสอนภาษา