การแปลภาษา

บริการด้านการแปลภาษา โดย Click English Networks (C.E.N)

บริการด้านการแปลทั้งภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ
และจากภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย โดยครูเจ้าของภาษา

นอกจากเปิดคอร์สภาษาอังกฤษ และภาษาจีนแล้ว โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N)
ยังมีบริการแปลเอกสาร แปลภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยครูผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาในราคาย่อมเยาว์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน