การสอนติวเข้ม

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N)

บริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ แบบตัวตัวตัว
บริการสอนติวเข้มภาษาตามบ้าน แบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม กับครูผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษา

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) บริการส่งครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาติวเข้มตามบ้านไม่ว่าจะเป็น คอร์สเรียนภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว โดยคุณครูจะเข้าไปสอนให้ถึงที่บ้าน โดยจะมีบริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์
ตามเวลาที่จัดให้เหมาะสมและสะดวกระหว่างนักเรียนและคุณครู

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  • ติวการบ้านทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ประถม – ปริญญาตรี
  • ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนชื่อดังระดับ ป.5
  • ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนชื่อดังระดับ ม. 1
  • ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนชื่อดังระดับ ม. 4
  • ติวเข้มเตรียมสอบ SAT GMAT GRE
  • ติวเข้มเตรียมสอบ TOEFL TOEIC IELTS CUTEP
  • ติวเข้มเตรียมสอบเข้าโรงเรียนอินเตอร์ชื่อดังในประเทศไทย
  • ติวเข้มภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ เพื่อเตรียมตัวเข้าเรียน ระดับมัธยม หรือมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ
วิชาที่เปิดสอน คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาจีน สถิติ ฯลฯ