การจัดแคมป์/ศึกษาต่างประเทศ

การจัดแคมป์/ศึกษาต่างประเทศ Click English Networks (C.E.N)

บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) ให้บริการด้านการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยจะมีการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะไปเรียน ต่อต่างประเทศ เพื่อหาประสบการณ์ในต่างแดน นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีการใช้ชีวิต ความรู้รอบตัว การเมือง การปกครอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

บริการการศึกษานอกสถานที่ แบ่งเป็น

การศึกษานอกสถานที่ภายในประเทศ

 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่พัทยา
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่ภูเก็ต
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่เชียงใหม่


การศึกษานอกสถานที่ ณ ต่างประเทศ
ได้แบ่งโปรแกรมเป็น การจัดแคมป์ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ในช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม หรือ เดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม

 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่สิงค์โปร์ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่อินเดีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ อยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย อยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่อเมริกา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่อังกฤษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาอังกฤษที่อัฟริกาใต้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แคมป์ภาษาจีนที่ประเทศจีน เมืองปักกิ่ง เมืองเซียงไฮ้ เมืองคุนหมิงดูรายละเอียดเพิ่มเติม/

การไปศึกษาต่อระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N) จะดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย และทำการสมัครให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งช่วยในการจัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ โดยทาง C.E.N. จะช่วยทางนักเรียน และผู้ปกครองเลือกมหาวิทยาลัย และที่พักที่เหมาะสมตามแต่จะตกลงกัน