การจัดอบรมภายในโรงเรียน

โรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N)

บริการจัดอบรมสอนภาษาให้กับโรงเรียนรัฐบาล และ โรงเรียนเอกชน
เรียนเป็นกลุ่ม หรือเรียนตัวต่อตัว กับครูเจ้าของภาษา

C.E.N ผู้เชี่ยวชาญคอร์สเรียนภาษาออนไลน์

โรงเรียนสอนภาษา  Click English Networks (C.E.N) ได้คัดส่งอาจารย์ชาวต่างประเทศระดับมืออาชีพ สอนภาษาอังกฤษ และจีน
ให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทย และมีแผนจัดส่งอาจารย์ต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาไปสอนนักเรียนที่ประเทศจีน
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 086-516-3462 ทางสถาบันยินดีจัดส่งใบเสนอราคาโปรโมชั่นพิเศษ


โดยโรงเรียนสอนภาษา Click English Networks (C.E.N)ได้จัดส่งอาจารย์ไปทำการเรียนสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ให้กับโรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้การตอบรับมาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับคุณภาพ
และเทคนิคการสอนของอาจารย์ ความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่มีต่อนักเรียน และผลที่ได้รับเมื่อนักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับเรา
หลังจากเรียนจบแล้ว นักเรียนสามารถเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอน และสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้เป็นอย่างดี ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครเรียน

  

 

C.E.N.,s Clientele

โรงเรียนและบริษัทที่ทางสถาบัน C.E.N.จัดสอน

โรงเรียนเอกชน(สอนภาษาอังกฤษ)

ชื่อโรงเรียน

ระดับ

ชื่อผู้ติดต่อ

1.

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

อ.1-ม.4

อ.กันทิมา

2.

โรงเรียนเซ็นหลุยส์ศึกษา

อ.3-ม.1

อ.สุรีย์

3.

โรงเรียนเบญจาวรรณศึกษา

อ.3-ม.1

อ.เบญจวรรณ

4.

โรงเรียนจิ้นเตอะ

อ.3-ม.1

อ.จิระพงษ์

5.

โรงเรียนโกศลภัทรภักดี

ม.1-ม.4

Master ดุษฏี

6.

โรงเรียนเบญจามินทร์

อ.1-ม.6

คุณแอ็ดดี้

7.

โรงเรียนผดุงศึกษา

ป.1-ม.3

อ.จิระพงษ์

8.

โรงเรียนอนุบาลเทพสุดา

อ.1-ม.3

อ.เจี๊ยบ

9.

โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟบางนา

ป.3 – ม.3

อ.ฉันทนา

 

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ( สอนภาษาอังกฤษ )

 

ชื่อโรงเรียน

ระดับ

ชื่อผู้ติดต่อ

1.

โรงเรียนวัดดอกไม้

อ.1-ป.6

ผอ.ไพรพรรณ

2.

โรงเรียนวัดช่องนนทรี

อ.1-ป.6

ผอ.ศักดิ์ชัย

3.

โรงเรียนวัดคลองภูมิ

อ.1-ป.6

ผอ.เทอด

4.

โรงเรียนวัดคลองใหม่

อ.1-ป.6

ผอ.ไพศาล

5.

โรงเรียนวัดปริวาศ

อ.1-ป.6

ผอ.ทองปลิว

6.

โรงเรียนวัดช่องลม

อ.1-ป.6

ผอ.ลักคณา

 

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ( สอนภาษาจีน )

 

ชื่อโรงเรียน

ระดับ

ชื่อผู้ติดต่อ

1.

โรงเรียนวัดดอกไม้

อ.1-ป.6

ผอ.ไพรพรรณ

2.

โรงเรียนวัดปริวาศ

อ.1-ป.6

ผช.จามรี

3.

โรงเรียนวัดช่องลม

อ.1-ป.6

ผอ.สุรินทร์

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ( สอนภาษาจีน )

 

ชื่อโรงเรียน

ระดับ

ชื่อผู้ติดต่อ

1.

โรงเรียนวัดไผ่ตัน

อ.1-ป.6

ผช.อรุณศรี

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ( สอนภาษาอังกฤษ )

 

ชื่อโรงเรียน

ระดับ

ชื่อผู้ติดต่อ

1.

โรงเรียนวัดเสมียนนารี

อ.1-ป.6

ผอ.วาริกา

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา(สอนภาษาจีน)

 

ชื่อโรงเรียน

ระดับ

ชื่อผู้ติดต่อ

1.

โรงเรียนคลองต้นไทร

อ.1-ป.6

ผอ.ปิยะนุช

2.

โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

อ.1-ป.6

ผอ.เริงศักดิ์

3.

โรงเรียนคลองปุรณาวาส

อ.1-ป.6

ผอ.ปริญญา

4.

โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์

อ.1-ป.6

ผอ.วัชระ

5.

โรงเรียนคลองบางพรม

อ.1-ป.6

ผอ.สัจจะ

6.

โรงเรียนตั้งพิรุณธรรม

อ.1-ป.6

ผอ.กิ่งแก้ว

 

โรงเรียนรัฐบาล(สอนภาษาอังกฤษ)

 

ชื่อโรงเรียน

ระดับ

ชื่อผู้ติดต่อ

1.

โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง

ม.1-ม.6

อ.อัมพร

2.

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมป์

ป.1-ม.3

อ.ดารณี

3.

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ม.1-ม.3

อ.นิภาพรรณ

4.

โรงเรียนราชประชาสมาสัย

ม.1-ม.3

อ.อรัญญา

5.

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ม.1-ม.3

อ.นิสา

6.

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ม.1-ม.6

อ.สาระคุณ

7.

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ม.1-ม.6

อ.วัชรินทร์

8.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ

ม.1-ม.4

อ.ปรารถนา

9.

โรงเรียนนวมินรทร์ราชินูทิศ

ม.1-ม.4

อ.นภัสสร

10.

โรงเรียนเทพศิรินทร์

ม.1-ม.2

อ.เสนอ

11.

โรงเรียนกุศลศึกษา

ป.1-ป.6

อ.รัชนีบูลย์

12.

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

ป.1

อ.ณัฐนิชา

13.

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ม.4-ม.6

อ.สุทธินี

14.

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

ป.1-ป.6

ผอ. สาธิต

15.

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

ม.1 – ม.6

ซิสเตอร์ อรชร

16.

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

ม.1 – ม. 6

รองคธา

17.

โรงเรียนอนุบาลชโลทร

อ.1 – อ. 3

อ.จยุทธ์