บริษัท คลิก อิงลิซ เน็ทเวิคส์ (ซี.อี.เอ็น.) จำกัด

ให้บริการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีนและอาจารย์ประจำวิชาแก่โรงเรียนเอกชนและรัฐบาลทั่วประเทศไทย

บริษัทตระหนักดีว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญ เเละเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยในตลาดอาเซียนเเละทั่วโลก
ในปัจจุบันเรามุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนในการจัดหาครูต่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านภาษาให้กับนักเรียนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับมีการเข้าไปทำการประเมินการสอนของครูในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มในส่วนที่ยังมีจุดบกพร่องเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนนักเรียน
เเละเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าครูของเรามีคุณภาพอย่างเเน่นอน